Szkoła Podstawowa im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu
Rodzaj placówka oświatowo-wychowawcza
Lokalizacja łódzkie, pow. rawski
Kod pocztowy  96-214
Adres jednostki Cielądz 38
Kontakt

tel. 046 815-24-16

email: sekretariat@spcieladz.pl

WWW:

http://spcieladz.szkolnastrona.pl/

Dyrektor 

 Bogdan Batorek 

dyrektor@spcieladz.pl

REGON:  000639340
NIP:  835 160 56 84

 

 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2013-09-02 00:29:04 | Data modyfikacji: 2021-05-24 13:55:12.

Informacja

Szkoła Podstawowa w Cielądzu informuje, że w roku 2017 pozyskano
środki w ramach dotacji celowej finansowanej ze środków budżetu państwa otrzymanej za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego przeznaczonej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w celu poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.
Środki te zostały wydatkowane na sprzęt zgodnie z załącznikiem nr 4
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 86 ze zm.).

 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2018-01-29 15:43:00.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Struktura organizacyjna .  Statut .  RODO .  Klauzula informacyjna .  Dyrekcja .  Projekty UE .  Ogłoszenia i Komunikaty .  Organizacja roku szkolnego .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania finansowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2018-01-29 15:43:00
Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko